KOLEKCJE

Okazjonalne

PRODUKTY (1)

Bluzy (20)

Bolerka (6)

Chustki (1)

Czapki (39)

Czapki letnie (13)

Kaftaniki (8)

Kamizelki (2)

Koszulki dł. rękaw (18)

Koszulki kr. rękaw (54)

Leginsy długie (14)

Leginsy krótkie (7)

Śpiochy (13)

Opaski (2)

Pajace (8)

Pajace krótkie (1)

Półśpiochy (13)

Podkoszulki (2)

Rękawiczki niemowlęce (1)

Rampersy (16)

Rampersy kr.rękaw (16)

Spódnice (8)

Spodnie dresowe (23)

Spodnie krótkie (15)

Spodnie z tkaniny (51)

Sukienki (19)

Swetry (4)

Tuniki (6)

DZIEWCZYNKA

/

CHŁOPIECREGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU http://didboleslawiec.pl/sklep/

Definicje:
Konsument - osoba fizyczna, która działa w celu niezwiązanym z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodem. Art. 22 Kodeksu Cywilnego.
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 § 1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Umowa zawierana na odległość w obrocie konsumenckim - transakcja handlowa zawierana pomiędzy Konsumentem a Przedsiębiorcą w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży (sklep internetowy) na odległość.

Regulamin określa zasady zakupu i sprzedaży produktów (towarów) oraz prawa i obowiązki stron, wynikające z zawarcia z umowy zawartej na odległość w obrocie konsumenckim, drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego http://didboleslawiec.pl/sklep/ zwanym dalej „Sklepem”.

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Konsumenta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W treści niniejszego regulaminu:

a) Właścicielem Sklepu jest

Dorota Ślusarczyk prowadząca działalność pod firmą: ŚLUSARCZYK DOROTA "D & D" Polska Odzież Dziecięca Dorota i Dariusz Ślusarczyk ul. II Armii Wojska Polskiego 93, 59-700 Bolesławiec NIP: 6120008332, REGON: 003284831

Adres korespondencyjny:
ul. II Armii Wojska Polskiego 93 59-700 Bolesławiec
Zwaną dalej „Przedsiębiorcą”

b) „Konsumentem” jest osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadająca zarejestrowane konto w Sklepie i składająca zamówienie poprzez wypełnienie formularza transakcyjny.

2. Przedsiębiorca w ramach Sklepu prowadzi sprzedaż detaliczną, za pośrednictwem sieci Internet. W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie Przedsiębiorcy, bądź innym ustalonym wcześniej miejscu z Przedsiębiorcą.

3. Produkty oferowane przez Przedsiębiorcą są jego własnością, fabrycznie nowe, i wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Walutą obowiązującą w sklepie internetowym jest polski złoty.

5. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczną różnicę kolorów wynikającą z różnicy barw spowodowanych indywidualnym ustawieniem monitora Konsumenta.

6. Każdy towar jest opisany co do wielkości w tabeli rozmiarów (odnośnik do tabeli rozmiarów). Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną różnicę proporcji ukazaną na zdjęciach.

B. SKŁADANIE i POTWIERDZENIE ZAMÓWIEŃ

1. Sklep funkcjonuje 24h/dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok i w każdym momencie jego funkcjonowania można składać zamówienia.

2. Konsument dokonuje zakupów poprzez złożenie zamówienia na określone produkty i towary oferowane w Sklepie.

3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć:

a. Wybranie zamawianych produktów oraz określenie ich ilości;
b. Wybranie opcji stwórz zamówienie (opcja dostępna dla zarejestrowanych użytkowników)
c. Wypełnienie danych do przesyłki oraz rodzaj przesyłki (jeśli użytkownik posiada wypełniony domyślny adres przesyłki, dane podpowiedzą się automatycznie)
d. Jeśli formularz będzie wypełniony prawidłowo, system udostępni opcję zatwierdzenia zamówienia
e. Po zatwierdzeniu zamówienia, otrzymuje ono w systemie status "Utworzone", natomiast na podany przez użytkownika adres e-mail, wysłany zostaje odnośnik pozwalający na aktywację zamówienia. W terminie 3 dni należy aktywować zamówienie. Po tym terminie jest ono anulowane.
f. W przypadku wybrania opcji płatności za pobraniem, aktywacja zamówienia rozpoczyna proces jego realizacji
g. W przypadku płatności poprzez przelew, jeśli w ciągu 5 dni roboczych od aktywacji zamówienia płatność nie wpłynie na konto sklepu, zamówienie jest anulowane.
h. Po zaksięgowaniu wpłaty, rozpoczyna się proces jego realizacji

4. Przedsiębiorca, zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.

5. Zamówienia są realizowane wg kolejności zgłoszeń.

6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 18.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego. Realizacja zamówienia następuję w maksymalnym terminie 3 dni.

7. Konsument może zrezygnować z zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na adres info@didboleslawiec.pl, powołując się na numer zamówienia. Nie można anulować zamówienia zweryfikowanego zgodnie z ust. 3 pkt f lub ust. 2 pkt h.

8. Ustalenia zakresu, terminów oraz akceptacji prac związanych ze zleceniami indywidualnymi określane są między Konsumentem oraz Przedsiębiorcą indywidualnie poprzez korespondencję mailową oraz telefoniczną.

9. Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi w momencie zakończenia procesu zamówienia towaru (kliknięciu złóż zamówienie) .

C. DOSTARCZANIE ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW/TOWARÓW

1. Przy każdym towarze podany jest jego status dostępności (ikonka rozmiaru towaru). Brak ikony oznacza niedostępność danego asortymentu w danym czasie. Sklep zobowiązuje się do wysłania Konsumentowi dostępnych towarów w terminie najpóźniej w przeciągu 10 dni od dnia określonego w B. 3 f lub h. Czas ten obowiązuje dla dni roboczych.

2. Dla towarów o innym statusie dostępności czas dostawy ustalany jest indywidualnie z Konsumentem

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania błędnych danych adresowych w formularzu zamówienia. Ponowne wysłanie przesyłki jest możliwe po uiszczeniu powtórnej wpłaty za koszty wysyłki.

4. Forma wysyłki wybierana jest przez Konsumenta przy podsumowaniu zakupów.

5. Koszty wysyłki zależą od wybranej formy.

6. Składając zamówienie Konsument udziela Przedsiębiorcy pełnomocnictwa do reprezentowania go w kontaktach z kurierem/operatorem pocztowym w celu dokonania opłaty i wysłania towaru w imieniu Konsumenta.

7. Przedsiębiorca wysyła towar od poniedziałku do piątku.

8. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Przedsiębiorcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Konsumenta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

D. PŁATNOŚĆ

1. Zapłata jest zawsze sumą kwoty zakupionych przedmiotów i kosztów wysyłki.

2. Przedsiębiorca akceptuje płatność na konto (przedpłata) lub za zaliczeniem pocztowym zgodnie z sekcją Koszty i zasady dostaw (dostępne tutaj).

3. W tytule płatności Konsument bezwzględnie musi wpisać numer zamówienia.

4. Przedsiębiorca umieszcza na fakturze koszty przesyłki tylko i wyłącznie na życzenie Konsumenta. Umieszczenie kosztów opłaty przewozowej obciąża Konsumenta 23% podatkiem Vat.

5. Jeśli w ciągu 10 dni roboczych Konsument nie dokona wpłaty należności i nie będzie z nim żadnego kontaktu, Przedsiębiorca unieważnia transakcji.

E. KONTAKT

1. Z Przedsiębiorcą można skontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej info@didboleslawiec.pl lub telefonicznie pod numerem +48604261082.

2. Zapytania wysyłane przez Konsumenta powinny być podpisywane imieniem i nazwiskiem oraz numerem zamówienia (jeśli dotyczy).

F. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W myśl Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  - Konsument kupujący towar poza lokalem Przedsiębiorcy  ma prawo odstąpić od umowy  bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia doręczenia produktu.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za nie zawartą, a strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń.
3. Konsument może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.
4. Konsument odsyła zakupiony produkt wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy możliwy do pobrania tutaj
5. Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony produkt niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Przedsiębiorca sam zaproponował, że produkt odbierze.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. Przedsiębiorca nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, powinien zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot pieniędzy powinien być dokonany w taki sam sposób w jaki Konsument zapłacił za towar, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób płatności, nie wiążący się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Towar nie może nosić śladów użytkowania tj. towar musi być nieużywany (brak śladów użytkowania innych niż świadczących o wykorzystaniu produktu do celów jego sprawdzenia), czysty, kompletny.
9.Wraz z produktem Konsument jest zobowiazany do odesłania dowodu zakupu.
10. Należność za zwrócony towar zostanie przekazana na konto wskazane w oświadczeniu przez Konsumenta w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zwróconego towaru.
11. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o charakterze indywidualnym:
- o świadczenie usług, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nie prefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym ( zdjęcia wysłane drogą elektroniczną), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;


G. REKLAMACJE
1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wydania produktu bez wad.
2. Jeśli po otrzymaniu towaru Konsument dostrzeże wady, zgłoszenie reklamacji może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 604261082, w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w §1 adres siedziby Przedsiębiorcy, pocztą elektroniczną na adres: info@didboleslawiec.pl .
3. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
4. Reklamowany produkt odsyłać należy na wskazany  adres korespondencyjny Przedsiębiorcy:
DiD Polska Odzież Dziecięca Ślusarczyk Dorota
ul. II Armii Wojska Polskiego 93, 59-700 Bolesławiec

5. Konsument odsyła zakupiony towar na swój koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszty wysyłki zostają zwrócone Konsumentowi po ich udokumentowaniu Przedsiębiorcy w postaci kopii rachunku lub faktury operatora pocztowego/kuriera.
6. Towar nie może nosić śladów użytkowania tj. towar musi być nieużywany, czysty, kompletny. 
7. Towar wadliwy zostanie wymieniony na wolny od wad. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa, Przedsiębiorca zwróci Konsumentowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne towary do wyboru w terminie 10 dni roboczych.
8. Wraz ze zwracanym produktem Konsument wysyła paragon lub rachunek uproszczony.
9. Koszty przesłania do Konsumenta niewadliwego towaru ponosi Przedsiębiorca.
10. Nie będą uwzględniane reklamacje, których przedmiotem są wady powstałe w wyniku niewłaściwego albo niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktu lub jego konserwacji.
11. Reklamacje z tytułu uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu rozpatrywane będą tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego, sporządzonego w obecności pracownika firmy przewozowej.


H. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Przedsiębiorca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 o ochronie danych osobowych z pozn. zmianami.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Przedsiębiorca.

3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

4. Strona internetowa http://www.didboleslawiec.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod kontrolą Przedsiębiorcy przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją. Przedsiębiorca zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Konsumentów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników bądź podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w realizację zamówień, na podstawie upoważnień wydanych zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych w DiD. Środki ochrony danych osobowych są zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024.

I. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawartość serwisu jest własnością Przedsiębiorcy i podlega ochronie prawnej. Wszystkie zdjęcia oraz treści strony mogą być wykorzystane jedynie za pisemną zgodą właściciela.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

3. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły realizację zamówienia.

5. Wszelkie opinie i sugestie Konsumenci mogą kierować za pomocą poczty internetowej na adres: info@didboleslawiec.pl .

6. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Przedsiębiorcą a Konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).