KOLEKCJE

Okazjonalne

PRODUKTY (1)

Bluzy (20)

Bolerka (6)

Chustki (1)

Czapki (39)

Czapki letnie (13)

Kaftaniki (8)

Kamizelki (2)

Koszulki dł. rękaw (18)

Koszulki kr. rękaw (54)

Leginsy długie (14)

Leginsy krótkie (7)

Śpiochy (13)

Opaski (2)

Pajace (8)

Pajace krótkie (1)

Półśpiochy (13)

Podkoszulki (2)

Rękawiczki niemowlęce (1)

Rampersy (16)

Rampersy kr.rękaw (16)

Spódnice (8)

Spodnie dresowe (23)

Spodnie krótkie (15)

Spodnie z tkaniny (51)

Sukienki (19)

Swetry (4)

Tuniki (6)

DZIEWCZYNKA

/

CHŁOPIECZakres oświadczenia o przetwarzania danych osobowych przez klientów DiD Polska Odzież Dziecięca

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

 • Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Dorota Ślusarczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:
  DiD Polska Odzież Dziecięca Dorota i Dariusz Ślusarczyk
  ul. Gen A.E.Fieldorfa Nila 93 59-700 Bolesławiec
  NIP: 612-000-83-32
  tel: 604 261 082
  e-mail: info@didboleslawiec.
 • Dane przetwarzane są w następujących celach:
  • realizacji zamówienia w sklepie internetowym DiD Polska Odzież Dziecięca (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i/lub
  • wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i/lub
  • wystawianie rachunków, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • Pana / Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli Pana / Pani mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/ Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  • prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
  • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
 • W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail
  kontakt@tresstudio.pl.
  Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.
 • Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem zawarcia umowy.